تماس با ما

[icon icon=”fa fa-map-marker” size=”3x” position=”center” icon_color=”#ebc538″ hover_icon_color=”#1e73be”]
آدرس

jobitel.com

کرمان , میدان آزادی , خیابان استقلال , کوچه شماره یک

[icon icon=”fa fa-envelope” size=”3x” position=”center” icon_color=”#ebc538″ hover_icon_color=”#1e73be”]
ایمیل هم هست!

contact@karasman.ir

[icon icon=”fa fa-phone” size=”3x” position=”center” icon_color=”#ebc538″ hover_icon_color=”#1e73be”]
زنگ بزن!

03432437395 – 09132981486


https://xjobs.org